Projecten In De Thuiszorg

Published Oct 30, 22
5 min read

Thuiszorg Oostkamp

Ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar (en dus nog niet aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming) kunnen een aanvraag voor dit zorgbudget indienen bij een zorgkas naar keuze. Verblijf je in een erkend of in Vlaanderen of Brussel, dan heb je recht op dit zorgbudget. Bewijs je zorgbehoefte met een van je residentiële zorgvoorziening.Momenteel krijgen bewoners van de hun zorgbudget . Zij moeten het dus niet langer zelf aanvragen. Voor meer informatie, neem je best contact op met de voorziening. Bewoners van (bv. rusthuizen in Brussel), en bewoners van moeten het zorgbudget nog steeds zelf . Er bestaan bepaalde en daar een getal of "score" op zetten.Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor de thuisverzorging van een palliatieve patiënt; kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds). Dat attest is alleen geldig als je al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal of de Bel, RAI Screener - zelfstandige thuiszorg.Je kan daarvoor terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW’s en de Diensten Maatschappelijk Werk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om de zorgbehoevende een score te geven met behulp van de Bel, RAI Screener - zelfstandige thuiszorg. Met een totaalscore van minstens 13 punten, of met minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL, kom je in aanmerking voor een zorgbudget.

Je hebt geen recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in deze gevallen: je krijgt een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bij meerderjarigen)* je krijgt een persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bij minderjarigen) je verblijft voltijds in een Multifunctioneel Centrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voor personen tot 21 jaar, of uitzonderlijk tot 25 jaar) je verblijft in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen je verblijf voltijds in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen je krijgt ambulante ondersteuning van een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen je bent ingeschreven in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs In deze situaties kan je geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen (zelfstandige thuiszorg).

Zo Word Je Zelfstandig Verpleegkundige

En je kan geen zorgbudget krijgen tot het einde van de maand waarin je nog in die stuatie bent. * Er is een voor personen die gestart zijn met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp vóór of op 1 januari 2017: als zij voor december 2016 een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantel- en thuiszorg) kregen, en op dat moment niet voltijds in een residentiële voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verbleven, blijven zij onder bepaalde voorwaarden hun rechten behouden (zelfstandige thuiszorg).

Bij van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of een buiten Vlaanderen, hebt je wel recht op één zorgbudget (€ 130), als je meer dan 30 dagen afwezig bent uit de minderjarigenvoorziening in de periode van 1 september tot en met 31 augustus - Thuisverpleging Oosterzele. Ben je meer dan 100 dagen afwezig uit de minderjarigenvoorziening in deze periode, dan heb je recht op twee zorgbudgetten (€ 260).

Stuur een van onderstaande aanvraagformulieren naar je zorgkas. Steek daarbij ook het attest dat bewijst dat je zwaar zorgbehoevend bent (zie voorwaarden) Je woont in een residentiële zorgvoorziening: Je woont thuis (mantel- en thuiszorg): In sommige situaties krijg je het zorgbudget en hoef je het niet aan te vragen - zelfstandige thuiszorg. Zodra je zwaar zorgbehoevend bent.

of zodra je naar de residentiële zorgvoorziening bent verhuisd. Je hebt recht op een zorgbudget vanaf de eerste dag van na de datum van je aanvraag. Als je bijvoorbeeld in de loop van januari een aanvraag indient bij je zorgkas, zal je dus vanaf 1 mei een zorgbudget ontvangen. Wat als je je zorgbudget later aanvraagt, en dus niet meteen nadat je zorgbehoefte werd vastgesteld of je in een voorziening werd opgenomen? Je ontvangt dan het zorgbudget vanaf de eerste dag van de na de datum van het attest of het verblijf.Vanaf 1 december 2019 kan je sneller recht hebben op een zorgbudget als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (ook wel het palliatieve forfait genoemd). Het palliatieve forfait moet ook toegekend zijn: vóór de eerste dag van de vierde maand na de datum van je aanvraag voor het zorgbudget of, vóór de eerste dag van de vierde maand na de datum van het attest of verblijf, als die voorafgaan aan je aanvraag voor het zorgbudget, of, vóór de eerste dag van de vierde maand na de datum van het attest of verblijf, als je je zorgbudget automatisch krijgt (zonder aanvraag). zelfstandige thuiszorg.

Diensten Voor Thuisverpleging

Als je bijvoorbeeld in de loop van november 2019 een aanvraag indient bij de zorgkas, zal je vanaf december 2019 een zorgbudget ontvangen. zelfstandige thuiszorg. Het palliatieve forfait is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor de thuisverzorging van een palliatieve patiënt (zelfstandige thuiszorg). Vanaf 1 januari 2022 is het palliatieve forfait ook een geldig attest om het zorgbudget te kunnen ontvangen bij een eerste aanvraag.

Navigation

Home

Latest Posts

Thuiszorg Organisatie

Published Oct 31, 22
3 min read

Projecten In De Thuiszorg

Published Oct 30, 22
5 min read

Isra Thuiszorg

Published Oct 29, 22
3 min read